EMDR is een behandelmethode om psychotrauma’s te verwerken. Een psychotrauma betekend dat iemand in het verleden een traumatische ervaring heeft meegemaakt en dat deze in zijn geheugen is blijven hangen.

Werking EMDR

De stappen van EMDR

1. De cliënt en de therapeut maken kennis met elkaar. In deze stap word besproken hoeveel last de cliënt heeft van zijn klachten en wat deze klachten inhouden (kennismaking)

2. Als de cliënt en therapeut kennis met elkaar gemaakt hebben word de cliënt voorbereid op de behandeling. Dit is heel belangrijk want de therapie word vaak ervaren als heel heftig. Door de cliënt uit te leggen hoe de behandeling eruit komt te zien weet hij/zij wat hem/haar te wachten staat. (voorbereiding)

3. Hierna gaan de cliënt en therapeut samen een beeld maken van het euvel dat de klachten veroorzaakt. Hierbij kun je denken aan een auto ongeluk of iemand die van een bepaalde hoogte afvalt.

4. Over dit beeld worden de volgende 5 vragen gesteld:
-Wat denk je over jezelf in dit beeld?
-Wat zou je willen denken over jezelf in dit beeld?
-Welke emotie voel je?
-Wat voel je in je lichaam?
-Hoe rot voelt dit op een schaal van 0 tot 10? (SUD-Score)

5. Nu gaat de therapeut zijn/haar vingers op en neer bewegen voor het gezicht van de patiënt of doet een koptelefoon op bij de patiënt. Dit word ongeveer een minuut gedaan. Als de SUD score van de vorige stap laag genoeg is gaat de therapeut door naar de volgende stap. Anders worden de 5 vragen opnieuw gesteld. (desensitisatie)

6. Als vorige stappen succesvol verlopen word de stap “installatie” uitgevoerd. In deze stap word gevraagd aan de patiënt wat hij zelf voor gedachten wil hebben over dit beeld. Als hij/zij hier op heeft geantwoord word gevraagd hoe geloofwaardig deze gedachten bij dit beeld is op een schaal van 0 tot 7 (Validity of Cognition). Als de patiënt geen 7 antwoord gaat de therapeut terug naar stap 4 en blijft dit herhalen totdat de patiënt een 7 op deze vraag kan antwoorden (installatie)

7. Vervolgens vraagt de therapeut of de patiënt nog spanning in zijn/haar lichaam voelt. Als dit het geval is doet de therapeut nog één of meerdere links/rechts sessies (bodyscan)

Het is de bedoeling dat de therapeut de patiënt laat praten over de meegemaakte ervaring. Hierdoor word deze ervaring uit het lange termijn geheugen opgehaald een word het overgezet naar het korte termijn geheugen.